Blog

image 1

Podnikáte ako právnická osoba? Pozrite si čísla dôležité na rok 2018!

V prvom diele tohto článku sme sa pozreli na všetky dôležité čísla, ktoré sa budú v roku 2018 dotýkať živnostníkov. V druhej časti sa povenujeme číslam a tiež zmenám v legislatíve, ktoré sa vás budú dotýkať, ak podnikáte vo forme právnickej osoby (s. r. o., a. s. či j. a. s.).

Už len elektronické daňové priznanie

Hneď na začiatok vás upozorníme na novelu Zákona o správe daní, ktorá začala platiť 1. 1. 2018. Podľa tejto novely musia všetky právnické osoby (s výnimkou neziskových organizácií) podávať svoje daňové priznanie výhradne už len elektronicky, a to cez elektronickú podateľňu Daňovej správy. Táto povinnosť sa vzťahuje tiež na všetky dokumenty, ktoré podávate na Daňový úrad. Nato, aby ste mohli podávať dokumenty elektronicky, budete potrebovať tiež elektronický podpis, či občiansky preukaz s kontaktným čipom. Aby ste získali viac podrobností, navštívte stránky Daňovej správy či portál Slovensko.sk.

Daň z príjmu a zrážková daň

Začneme pozitívnou správou. Daň z príjmu právnických osôb nám oproti minulému daňovému obdobiu klesla o 1 %. Za rok 2017 bude už len 21 %.

Zrážkové dane sú tie, ktoré platí platiteľ, a nie prijímateľ platby. V praxi vyplácanú sumu platiteľ znižuje o túto daň a následne ju sám odvádza štátu – napríklad v prípade výhry v lotérii, keď nedostanete celú sumu, ale už zníženú o zrážkové dane. Ich výška sa oproti minulému roku nezmenila. Za rok 2017 to budú sadzby 35 % pri zrážkovej dani vyrubenej subjektu, ktorý nie je rezidentom „zmluvného štátu“ (napríklad niektoré daňové raje), a 19 % pre členov zmluvných štátov. V prípade vyplácania príjmu fyzickej osobe je táto daň 7 %.

Preddavky na daň z príjmu

Ak vaša vyrubená daň presiahla za rok 2017 2 500 €, vzniká vám v tomto roku povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň, a to vo výške ¼ dane vyrubenej za rok 2017. Ak zaplatená daň presiahla 16 600 €, vznikne vám v roku 2018 povinnosť na platbu mesačných preddavkov, a to vo výške 1/12 dane vyrubenej za minulý rok.

Ak ste na daniach minulý rok zaplatili menej ako 2 500 €, povinnosť vám nevzniká, resp. zaniká.

Vyplácanie zisku a zdravotné poistenie

Na zisk spoločnosti vyplatený spoločníkom (nazýva sa dividendy) za rok 2017 sa vzťahuje daň z príjmu vo výške 7 % v prípade vyplácania dividend domácej firmy či firmy zo zmluvného štátu35 % pri firme z nezmluvného štátu.

Z dividend vyplatených v tomto roku za účtovné obdobie rokov 2013 až 2016 máte tiež povinnosť odviesť zdravotné poistenie vo výške 14 % (za roky 2013 – 16) alebo 10 % (za roky 2011 a 2012). Maximálny vymeriavací základ na platbu zdravotného poistenia je 54 720 €. Pri dividendách za roky 2011 – 2012 si môžete uplatniť tiež časť oslobodenú od odvodov, ktorá je 456 €.

To by sme mali!

V poslednom diele sa pozrieme na dôležité čísla pre všetkých zamestnancov a tiež pre ich zamestnávateľov!

Vyplňte kontaktný formulár

a my vám pošleme nezáväznú cenovú ponuku na spoľahlivé a overené účtovné služby.
Vyžiadať cenovú ponuku