Blog

image 1

Podnikáte? Tieto čísla budú pre vás v roku 2018 dôležité!

Z nového roka máme za sebou už viac ako prvý mesiac.

Pre podnikateľov a živnostníkov je táto časť roka o niečom viac ako len o zanedbaných predsavzatiach a prípravách na Valentína. Okrem toho, že sa pomaly, ale isto blíži daňové priznanie, je to tiež čas, keď sa menia rôzne odvody. Vypočítavajú sa totiž vždy zo štatistických údajov za minulý rok či za dva (napríklad z priemernej mzdy, alebo výšky životného minima) a pri preklopení rokov začnú platiť údaje nové.

Nestrácajme zbytočne čas, a teda poďme sa pozrieť v prvom diele tohto článku na všetky čísla, ktoré sa zmenia a dotknú sa živnostníkov či SZČO:

Odkedy platiť dane?

Povinnosť podávať daňové priznanie budúci rok vám vznikne, ak ste tento rok mali zdaniteľné príjmy aspoň vo výške 1 915,01 € (polovica minimálnej nezdaniteľnej časti).

Minimálna suma daňovej povinnosti je pre tento rok 17 €. Znamená to, že ak budete mať zaplatiť na daniach menej ako túto sumu, daňový úrad ju nebude vyžadovať. S tým úzko súvisí tiež minimálna suma dane na úhradu, ktorá je 5 €. Ak by vám vyšiel rozdiel medzi zaplatenými preddavkami a daňami menší ako táto suma, nemusíte ju platiť.

Životné minimum, priemerná mzda a odvody

Životné minimum je finančná hranica, pod ktorou nastáva tzv. hmotná núdza. V praxi sa od životného minima odvodzuje nezdaniteľná časť dane, výška daňových bonusov a mnohé ďalšie veci. Od 1. 7. 2017 je životné minimum 199,48 €.

Čo je priemerná mzda, asi vysvetľovať netreba. Na jej základe sa určujú minimálne odvody a za minulý rok to bola na Slovensku suma 912 €.

Odvody tento rok zase porastú. Minimálne mesačné preddavky na zdravotné poistenie sú stanovené na 63,84 € a minimálne preddavky na sociálne poistenie na 151,16 €. Minimálne odvody na rok 2018 sú teda dohromady 215 €.

Povinnosť platiť si mesačné preddavky na sociálne poistenie vám vznikne, ak ste v roku 2017 zarobili viac ako 5 472 €. Maximálne však môžete na sociálnom poistení zaplatiť v tomto roku mesačne 2 116,29 €.

Dane, preddavky na daň a daňové bonusy

Dane z príjmov sa nám oproti minulému roku nemenili. Základná sadzba dane je 19 % a zvýšená sadzba (ak vaše príjmy presiahnu 176,8-násobok životného minima) je 25 %.

Nezdaniteľná časť základu dane je na tento rok 3 830,02 €. Môžete si ju uplatniť, ak váš základ dane nepresiahol 19 948 €. Ak túto sumu presiahol, nezdaniteľné minimum si vypočítate podľa vzorca: „8 817,016 – (základ dane: 4)“, pričom číslo 8 817,016 € je 44,2 násobok životného minima. Ak zarobíte za rok 2018 viac ako 35 268,06 €, nezdaniteľnú časť si nemôžete uplatniť vôbec.

V prípade, že ste za minulý rok na daniach zaplatili viac ako 2 500 €, vznikne vám povinnosť platiť štvrťročné preddavky na daň z príjmov. Výška týchto preddavkov bude ¼ zo sumy, ktorá vám bola vyrubená za minulé obdobie. Ak boli vaše dane vyššie ako 16 600 €, vznikne vám povinnosť na platbu mesačných preddavkov (každý mesiac zaplatíte 1/12 zo sumy vyrubenej za minulý rok).

Daňový bonus, ktorý si môžete uplatniť za dieťa na mesiac, je 21,56 €. Za ročnú starostlivosť tak môžete dostať bonus až vo výške 258,72 € na jedno dieťa. Aby ste však na tento bonus mali nárok, musíte mať aspoň 2 880 € zdaniteľných príjmov za minulý rok a nesmiete vykázať daňovú stratu.

To by sme mali!

Dúfame, že ste v tomto krátkom prehľade našli informácie, ktoré ste hľadali. Prvý diel sa týkal živnostníkov a SZČO. Ak ste právnickou osobou alebo zamestnávate ľudí, určite neprehliadnite druhú časť tohto článku. Nájdete tu všetky čísla, ktoré sa budú v tomto roku týkať aj vás!

Vyplňte kontaktný formulár

a my vám pošleme nezáväznú cenovú ponuku na spoľahlivé a overené účtovné služby.
Vyžiadať cenovú ponuku