Blog

image 1

Zamestnanci a zamestnávatelia – tieto čísla si musíte v roku 2018 zapamätať!

V poslednom diele nášho prehľadu čísel sa pozrieme na zúbky zamestnancom (a zamestnávateľom). Hoci ich za zamestnancov väčšinu času rieši zamestnávateľ, je určite dobré mať v nich aspoň prehľad. Takže poďme sa na ne pozrieť.

Minimálna mzda a príplatky

V novom roku sa minimálna mzda zvyšuje – a to na 480 € oproti minuloročným 435 €. Minimálna hodinová mzda bola určená na 2,759 €. Podľa kategórie práce sa výška minimálnej hodinovej a mesačnej mzdy mení, najviac však môže dosiahnuť dvojnásobok minimálnej mzdy 1. kategórie (spomínané čísla).

Príplatky za nočnú prácu či prácu vo sviatok aktívne propagujú aj naši najvyšší predstavitelia. Na koľko teda máte nárok?

Za nočnú prácu dostanete príplatok v hodnote 20 % vašej hodinovej mzdy, pričom najmenej to môže byť 0,5518 €. Za prácu počas sviatkov vám prináleží minimálne 50 % bonus.

Dane, odvody a daňové bonusy

Nezdaniteľnú časť základu dane si môže zamestnávateľ uplatniť za svojho zamestnanca, a to vo výške 319,17 € mesačne (3 830,02 € ročne).

Daňový bonus za vyživované dieťa je na rok 2018 21,56 € mesačne. O tento sa znižuje mesačne preddavok na daň z príjmov. Uplatniť si ho môžete, ak u zamestnávateľa priznáte aspoň 240 € hrubej mzdy.

Vymeriavací základ zamestnanca sa môže znížiť tiež o mesačnú odpočitateľnú položku na zdravotné poistenie, ktorá je za tento rok 380 €. To však iba v prípade, že príjem zamestnanca nepresiahne 570 €.

Študenti a dôchodcovia majú nárok na odvodovú výnimku pri príjme do výšky 200 €. Odvody na sociálne poistenie budú platiť len za časť zárobku, ktorá presahuje 200 €.

Stravné lístky, cestovné náhrady a nemocenské dávky

Zamestnávateľ musí na stravu zamestnanca prispievať 55 % ceny, pričom najviac do sumy 2,48 €. Ak používa stravné lístky, minimálna suma jedného musí byť aspoň 3,38 €.

Za čas strávený na pracovnej ceste vám prináležia cestovné a stravné náhrady v sumách:

  • pri ceste trvajúcej 5 – 12 hodín 4,50 €,
  • pri ceste trvajúcej 12 – 18 hodín 6,70 €,
  • pri ceste trvajúcej viac ako 18 hodín 10,30 €.

Maximálny denný vymeriavací základ na nemocenské dávky je v tomto roku 59,97 €. Maximálne materské dávky budú v hodnote 44,98 € denne. Výška ošetrovného dosiahne 32,98 €.

To by sme mali!

A to by bolo z môjho výpočtu na rok 2018 všetko! Ak vám tento prehľad pomohol, zdieľajte ho so svojimi priateľmi a sledujte ďalšie zaujímavé informácie na mojom blogu.

Vyplňte kontaktný formulár

a my vám pošleme nezáväznú cenovú ponuku na spoľahlivé a overené účtovné služby.
Vyžiadať cenovú ponuku