Nezáväzná ponuka

Získajte viac než len súlad medzi biznisom a daňovou stratégiou

Zabezpečujeme vedenie účtovníctva a daňové služby pre malé a stredné firmy.

Kľúčom k podnikaniu bez stresu z blížiacich sa daňových a odvodových povinností je výborné celoročné vedenie účtovníctva.

Čo robíme

  • vedieme účtovnú agendu
  • optimalizujeme daňové povinnosti
  • pripravujeme a podávame všetky druhy daňových priznaní, výkazov a formulárov
  • sledujeme a správne účtujeme podnikateľské náklady v priebehu celého roka
  • navrhujeme daňové stratégie a optimalizáciu podnikových procesov s cieľom držať náklady v súlade s obchodnými a prevádzkovými cieľmi
  • identifikujeme a znižujeme daňové riziká, pomáhame včas dodržiavať daňové povinnosti podľa predpisov
  • zastupujeme firmy v styku s orgánmi štátnej správy

Bezplatná telefonická konzultácia

Zavoláme si, aby ste zistili, ako vám naše účtovné a konzultačné služby môžu pomôcť získať čas, ktorý potrebujete na maximalizáciu výnosov a rast vášho podnikania.

Vyplňte formulár a naplánujte rozhovor, ktorý naštartuje váš biznis.