Spracovanie miezd

Vedenie mzdovej a personálnej agendy

Spracovanie miezd a personálnej agendy je náročná a rozsiahla úloha pre každy podnikateľský subjekt bez ohľadu na veľkosť a predmet činnosti vašej spoločnosti. Neustále sa meniaca legislatíva, vysoká administratíva záťaž a prísne pravidlá pre ochranu bezpečnosti citlivých osobych údajov si vyžadujú rozsiahle znalosti a primeranú starostlivosť. Spoľahlivo vás odbremeníme od tejto náročnej agendy.

Služby v oblasti mzdovej a personálnej agendy

  • kompletné vedenie mzdového účtovníctva
  • mzdy
  • personalistika
  • riešenie problémov so zamestnancami
  • online výkazy
  • príprava podkladov pre kontroly vrátane zastupovania pred orgánmi štátnej správy
  • archivácia dokladov

Je pre nás dôležité, aby spracovanie mzdovej a personálnej agendy bolo pre vás čo najviac komfortné. Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam v oblasti spracovania miezd dobre poznáme najčastejšie problémy, ktorým čelia spoločnosti pri zabezpečovaní fungovania mzdových a personálnych oddelení. Viete sa na nás preto priebežne obrátiť s akoukoľvek požiadavkou a spoločne budeme vedieť nájsť vhodné riešenie.

Vyplňte kontaktný formulár

a my vám pošleme nezáväznú cenovú ponuku na spoľahlivé a overené účtovné služby.
Vyžiadať cenovú ponuku