Vedenie účtovníctva

Spracovanie účtovnej agendy

Kvalitným spracovaním vašej agendy pomôžeme zefektívniť vašu podnikateľskú činnosť. Odbremeníme vás od administratívy a ušetríme tak váš čas, ktorý môžete nerušene venovať tomu, čo vašej spoločnosti prináša zisk.

Služby v oblasti vedenia účtovníctva

  • vedenie jednoduchého aj podvojného účtovníctva
  • vedenie pokladničnej knihy a peňažného denníka
  • evidencia pohľadávok a záväzkov
  • evidencia príjmov a výdavkov
  • spracovanie účtovnej závierky
  • priebežné účtovné a daňové prehľady podľa vašich požiadaviek
  • kontroly účtovníctva minulých období
  • rekonštrukcia účtovníctva
  • spracovanie všetkých hlásení, daňových priznaní vrátane dane z nehnuteľnosti
  • archivácia dokladov

Je pre nás dôležité, aby účtovné služby boli pre vás čo najviac komfortné. Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam v oblasti spracovania účtovníctva dobre poznáme najčastejšie problémy, ktorým čelia spoločnosti pri zabezpečovaní fungovania účtovných oddelení. Viete sa na nás preto priebežne obrátiť s akoukoľvek požiadavkou a spoločne budeme vedieť nájsť vhodné riešenie.

Vyplňte kontaktný formulár

a my vám pošleme nezáväznú cenovú ponuku na spoľahlivé a overené účtovné služby.
Vyžiadať cenovú ponuku